Z blogów wytwórców
2019-03-01 14:57:09
1285 wyświetleń
0 komentarzy
Jak legalnie sprzedawać rękodzieło? Działalność nierejestrowa
Jak legalnie sprzedawać rękodzieło? Działalność nierejestrowa

Od dnia 30 kwietnia 2018 r., wraz ze zmianą przepisów, sprzedaż rękodzieła jest możliwa dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat działalności nierejestrowej.

 

Kto może prowadzić działalność nierejestrową?

 

Działalność nierejestrową, według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, prowadzić  może osoba fizyczna, której przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł, czyli 50% to 1125 zł).

Prowadzenie działalności nierejestrowej dotyczy jedynie osób, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej albo prowadziły ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku  firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie zarejestrowano jej ponownie.

 

Jakie są ograniczenia działalności nierejestrowej?

 

Przepisy o działalności nierejestrowej nie dotyczą wspólników spółki cywilnej. Nie można również wykonywać działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji itp.

 

Czy trzeba odprowadzać składki?

 

Jeśli nie jest świadczona praca, osoba nie podlega ubezpieczeniom z tytułu działalności pozarolniczej. Nie ma więc obowiązku opłacania składek społecznych ani zdrowotnych w związku z działalnością nierejestrową.

 

 Jak rozliczać zarobione pieniądze?

 

Przychody osiągane z działalności nierejestrowej należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowa", w której wykazuje się przychody z tej działalności. Stawka podatkowa wynosi 18%.

Nie trzeba płacić zaliczek na podatek. W zeznaniu rocznym można też odliczyć koszty, które dana osoba poniosła ściśle w związku z wykonywaną działalnością (np. zakup surowców do produkcji wyrobów). Koszty te powinny być udokumentowane, dlatego należy przechowywać wszystkie dowody zakupów, związanych z działalnością.

 

Czy trzeba być podatnikiem VAT?

 

Osoby prowadzące działalność nierejestrową są zwolnione z podatku VAT, ponieważ w żadnym wypadku nie przekroczą rocznego limitu sprzedaży 200 000 zł. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Dotyczy to m.in. usług jubilerskich, usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa. Osoba zamierzająca prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Prowadząc działalność nierejestrową, należy pamiętać o prowadzeniu uproszczonej ewidencji sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT). Zapisuje się w niej sprzedaż za dany dzień. Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży. Zazwyczaj zawiera on takie informacje, jak:

 • liczba porządkowa,
 • data sprzedaży,
 • wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży narastająco.

W rejestrze można dopisywać również inne informacje, jak np. numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji. Może być on prowadzony w formie papierowej.

Dzięki dokładnej ewidencji szybko można ustalić, czy nie został przekroczony próg dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej.

 

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury?

 

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest, co do zasady, zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to jednak uczynić w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W tym przypadku będzie to mogła być faktura, która zawiera jedynie:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że w dokumentach zostanie podane imię i nazwisko osoby prowadzącej sprzedaż.

 

Jakie są skutki przekroczenia limitu dla działalności nierejestrowej?

 

Jeśli zostanie przekroczony miesięczny limit przychodu (50% płacy minimalnej), działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą.

Od momentu przekroczenia limitu, osoba fizyczna ma 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Jako początkujący przedsiębiorca  będzie ona zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należy przystąpić w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Następnie przez 2 lata można skorzystać z tzw. małego ZUS-u. 

 

Nie trzeba też, pod pewnymi warunkami, rejestrować następujących form działalności:

 • działalności agroturystycznej rolników,
 • produkcji wina przez rolników,
 • rolniczego handlu detalicznego.

Produkcja wina

Rejestracji nie wymaga działalność obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Oznacza to że rolnik produkujący mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego nie musi rejestrować działalności gospodarczej.

Właściciel winnicy zamierzający prowadzić wyrób wina z przeznaczeniem do obrotu musi dokonać wpisu do ewidencji producentów.

Agroturystyka

Polega na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Rolnik świadczący te usługi nie ma obowiązku rejestrować działalności gospodarczej.

Rolniczy handel detaliczny

Informacje na temat rolniczego handlu detalicznego można znaleźć w osobnym wpisie, znajdującym się pod LINKIEM.

Powiązane wpisy

Przepis na sałatkę!

Dziś postanowiliśmy podzielić się z naszymi Klientami przepisem na znakomitą sałatkę :)

2020-05-27 00:00:00
Grupa zakupowa krok po kroku

Instrukcja korzystania z grupy zakupowej

2019-05-13 12:46:56
Anty Stres

Jeżeli odczuwasz wypalenie zawodowe, niepokój, masz skurcze mięśni lub problemy ze snem,odczuwasz ogólne osłabienie i zmęczenie swojego...

2019-04-01 00:00:00

Komentarze