Królowa Serów

W Lokalneo.pl od 2020-01-30 08:34:55
0/5 (0)
282 wyświetleń
Opinie o wytwórcy
Dane adresowe

Królowa Serów
ul. Tomaszowice-Kolonia 60
21-008 Tomaszowice

Tel. 663742446


Drukuj

O nas
Zasady zwrotów i reklamacji

"PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje zwiazane z reklamacja Towaru kupujacy -Konsument powinien skierować w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Baser - Barbara Szymańska, Tomaszowice Kolonia 60, 21-008 Tomaszowice lub drogą elektroniczną na adres: baser.szymanska@gmail.com
2. Termin, w którym Konsument ma prawo do złożenia reklamacji artykułu spożywczego określony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258). Zgodnie z nim konsumentowi przysługuje 3 dniowy termin na zgłoszenie Sprzedawcy niezgodności towaru z umową. 3 dniowy termoin liczony jest od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego, 3 dniowy od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
3. W reklamacji powinien się zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, wskazane jest także przesłanie wraz z pismem reklamacyjnym dokumentację fotograficzną. Konsument ma prawo żadać wymiany towaru na nowy, obniżki ceny lub zwrotu pieniędzy.
4. Sprzedawca ma obowizek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5. W przypadku uznana reklamacji , Sprzedawca zobowiazuje się podjac odpowiednie działania zgodnie z żądaniem określonym przez Konsumenta.
6. Spory zwizane z rozpatrywaniem reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych Konsumenta rozstrzygać można pozasądowo w sposób elektroniczny za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów ODR (online dispute resolution). Platforma ta dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

Opinie o produktach
0/5 (0)
Opinie o wytwórcy