Łupina

W Lokalneo.pl od 2019-10-29 08:19:38
0/5 (0)
1643 wyświetleń
Opinie o wytwórcy
Dane adresowe

Łupina
ul. Zastawie
23-450 Goraj


Drukuj

O nas

Skąd jesteśmy:
Na skraju Wyżyny Lubelskiej, pomiędzy środkowa Wisłą, a Bugiem znajduje się kraina tysiąca kolorów. Liczne wzniesienia, malownicze lasy i głębokie wąwozy tworzą wyjątkowo urokliwą panoramę Roztocza Zachodniego.

Charakterystyczne dla tej okolicy są gleby brunatne wytworzone na lessach, opokach i wapieniach. Żyzne i naturalnie czyste użytki rolne pozwalają na uprawę zbóż, warzyw i owoców najwyższej jakości.
Jest to jeden z najczystszych rejonów Polski, nieskażony ekologicznie, który posiada również wyjątkowe, aczkolwiek niedostatecznie rozpowszechnione tradycje kulinarne.
Dziedzictwo smaku przekazywane i kultywowane jest przez kolejne pokolenia mieszkańców rejonu.


Kim jesteśmy i co mamy do zaoferowania:
Posiadamy wielopokoleniowe doświadczenie w dziedzinie upraw, w tym także owoców i warzyw. Kultywujemy tradycję przetwarzania produktów rolnych, przekazywaną od pokoleń.
Na początku 2018 roku oddaliśmy do użytku zakład, którego głównym celem jest wzbogacanie naturalnych smaków rejonu. Posiadamy własne technologie produkcji i dysponujemy obszerną wiedzą w zakresie produkcji industrialnej, kładącej szczególnie nacisk na jakość wyrobu.
Naszym zasadniczym celem jest kultywowanie tradycji w zamiłowaniu do kreowania smaku.
Pragniemy, aby nasze produkty trafiły do szerszego grona smakoszy, którzy tak jak my cenią sobie jakość produktów i zdrowy styl życia.
Nasze produkty wytwarzane są z pasją do tworzenia zdrowej żywności w oparciu o przywiązanie do miejscowych obyczajów i tradycji. Receptury są przekazywane z pokolenia na pokolenie i wzbogacane o nowe smaki.
Produkty powstają wyłącznie z naturalnych składników pochodzących również z naszych upraw.

 

Zasady zwrotów i reklamacji


PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@lupifruti.pl. FORMULARZ_REKLAMACJI.pdf
Termin, w którym Konsument maj prawo do złożenia reklamacji artykułu spożywczego określony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258). Zgodnie z nim konsumentowi przysługuje 3 dniowy termin na zgłoszenie Sprzedawcy niezgodności towaru z umową. Termin 3 dniowy liczony jest od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego 3 dniowy od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego U.2016.380 ze zm.).
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

- w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Opinie o produktach
0/5 (0)
Opinie o wytwórcy
Ostatnio dodane produkty
Ostatnie wpisy na blogu