Inkubator Pszczelarstwa

W Lokalneo.pl od 2020-06-22 14:40:43
0/5 (0)
878 wyświetleń
Opinie o wytwórcy
Dane adresowe

Inkubator Pszczelarstwa
ul. Pszczela Wola 14
23-107 Strzyżewice

Tel. 81 503-22-19
E-mail: inkubator@powiat.lublin.pl
WWW: https://inkubator.powiat.lublin.pl/


Drukuj

O nas

O inkubatorze

Klienci Inkubatora mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia Inkubatora ponosząc jedynie koszty eksploatacyjne. Użytkownicy samodzielnie będą przetwarzali żywność, korzystając z usługi udostępnienia powierzchni i urządzeń Inkubatora. Przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni z obsługi udostępnianych urządzeń przez osobę sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

Inkubator posiada niezbędne atesty i pozwolenia odpowiednich służb, z których mogą korzystać użytkownicy, chcący sprzedać swoje produkty jako bezpieczne pod względem sanitarnym i higienicznym.

Inkubator jest też miejscem, gdzie można skorzystać z doradztwa w zakresie technologii przetwórstwa miodu oraz w zakresie pszczelnictwa. Ponadto będzie to obszar spotkań i wymiany doświadczeń między pszczelarzami i producentami.
Oferta Inkubatora skierowana jest do producentów i amatorów produktów pszczelich z terenu całej Polski.

Od początku swojego powstania Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w środowiskach producentów miodu zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki temu wpływa na kreowanie przyszłości pszczelarstwa i jest jednym z elementów budujących wysoką markę Powiatu Lubelskiego i Lubelszczyzny.

Udostępnianie linii technologicznej przetworstwa miodu

W ramach tej usługi możliwe jest przy pomocy specjalistycznych urządzeń, wykonanie następujących czynności obróbki miodu:

ODSKLEPIANIE
usuwanie cienkiej warstwy wosku z ramek, pod którą zgromadzony jest miód w stanie gotowym do zebrania

ODWIROWYWANIE
gdy plastry w ulu są pełne miodu, nadchodzi czas na wirowanie go z plastrów. Umieszcza się je po kolei w miodarce, którą następnie wprawiamy w ruch.

KREMOWANIE
proces nadawania miodom jednolitej konsystencji, eliminacja z miodu wyczuwalnych grudek

DEKRYSTALIZACJA
proces dekrystalizacji miodu pszczelego polega na przemianie krupca (faza stała), w patokę (fazę ciekłą) pod wpływem ogrzewania.

KONFEKCJONOWANIE
konfekcjonowanie miodu jest wieloetapowym procesem. Etapy tego procesu to: rozlew miodu do dużych pojemników a następnie dekrystalizacja miodu w dużych pojemnikach i rozlewanie do mniejszych detalicznych opakowań.

 

Zasady zwrotów i reklamacji
Opinie o produktach
0/5 (0)
Opinie o wytwórcy